เกี่ยวกับเรา

 

บักซ์อเวย์ ช่วยลดปัญหายุงรบกวนสุนัข ด้วยระยะเวลาการคุ้มครองที่ยาวนานถึง 15 ชั่วโมง (มาตรฐานของ มอก. 6 ชั่วโมง) ทำให้สามารถป้องกันยุงร้ายได้ยาวนานกว่า ยุงร้ายเป็นพาหะของโรคหลายชนิด เช่น โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของสุนัขมักไม่ทราบว่าสุนัขของตนมีพยาธิหนอนหัวใจ จนกระทั่งเป็นมากถึงระยะสุดท้ายที่แสดงอาการ ซึ่งจะยากต่อการรักษา ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

 

โดยทั่วไปสุนัขมักถูกรบกวนโดยยุงร้ายหลายประเภท เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ และยุงอีกหลายพันธุ์  ยุงลาย และยุงรำคาญ มีพฤติกรรมการออกหากินต่างกัน ยุงลายจะออกหากินเวลากลางวัน ส่วนยุงรำคาญจะออกหากินเวลากลางคืน การศึกษาช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการถูกยุงร้ายกัด พบว่ายุงลายกัดตั้งแต่เช้าจนถึงพลบค่ำ และยุงรำคาญกัดตั้งแต่พลบค่ำจนกระทั่งถึงเช้า ยุงร้ายมีแหล่งเลือดหลากหลาย เช่น สุนัข เป็ด ไก่ แมวและมนุษย์ จากการสำรวจพบว่ายุงร้ายชอบกินเลือด เป็ดและไก่มาก รองมาคือสุนัข

 

ยุงรำคาญมีแหล่งเพาะพันธุ์ในน้ำสกปรกทั่วไป เช่น น้ำครำใต้ถุนบ้าน คูระบายน้ำ น้ำทิ้งจากครัวเรือน น้ำในบ่อส้วมและบ่อขยะ จะพบว่ามี่ค่า Biological Oxygen Demand (BOD) สูง แต่ค่า Dissolved Oxygen (DO) ต่ำ ลูกน้ำของยุงรำคาญมีความทนทานต่อสภาพน้ำเสียได้ดีจึงสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้มีความชุกชุมทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูร้อนและฤดูฝน

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันยุงร้ายอย่างต่อเนื่อง จุดบักซ์อเวย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อไม่ให้ยุงร้ายมาแพร่เชื้อโรคพยาธิหนอนหัวใจ ให้กับสุนัขแสนรักของคุณได้ ยาจุดกันยุงบักซ์อเวย์ยังใช้ได้ดีกับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองต่อเนื่องยาวนานกว่าที่เคยมีมา ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ป้องกันได้ทั้งความรำคาญและโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะ

  • ติดตามเราได้ที่